Viasana Mike
Case

ViaSana

Over ViaSana

ViaSana is een gespecialiseerd centrum voor bewegings- en pijnklachten. Ze leveren orthopedische zorg die gepland kan worden. Hierdoor is de organisatie van ViaSana efficiënt ingericht en wordt er persoonlijke zorg geleverd.

We hebben Mike Gabriel een aantal vragen gesteld over de inzet van Patient Journey App bij Viasana. Mike is al ruim 10 jaar werkzaam bij ViaSana en is verantwoordelijk voor Marketing en Communicatie. 

Mike is onder andere verantwoordelijk voor de website en klanttevredenheidsonderzoeken en ziet daarnaast veel uitdaging in het verbeteren van de communicatie met patiënten. “Hoe kan je de communicatie met de patiënt verduidelijken en verbeteren? Dat is ook de connectie die ik met de app heb.”  


De aanleiding voor het gebruik van Patient Journey App

 “Het idee voor het gebruik van een app om patiënten beter voor te lichten komt uit de klanttevredenheidsonderzoeken. Vaak kwam daaruit naar voren dat mensen bijvoorbeeld niet wisten wanneer ze moesten beginnen met fysiotherapie of wanneer ze weer mochten gaan werken. Toen dacht ik, dat is eigenlijk raar, want het staat allemaal in de folder beschreven. Ik ben toen na gaan denken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de informatie wel goed overkomt. Zo is het idee van het gebruik van een app ontstaan."


De voordelen voor de patiënt 

“De patiënt is beter voorgelicht en weet waar hij aan toe is”. ViaSana heeft onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de app onder hun patiënten. Daaruit is naar voren gekomen dat 70% van de patiënten de app gebruikt. 

Feedback van patiënten:

  • “Zeer gebruiksvriendelijk! Iedere patiënt hoort deze app te hebben”
  • “Het is een extra geheugensteun, nadat je bij de arts op bezoek bent geweest”
  • “Wanneer ik vragen had dan ging ik naar het desbetreffende hoofdstuk in de app. Hier kon ik alle info krijgen die ik nodig had en kon ik het allemaal rustig na lezen”
  • “Ik krijg er zelfvertrouwen door en kan makkelijk contact opnemen wanneer ik twijfel”


De voordelen voor ViaSana

“Wanneer de patiënt tevreden is, zijn wij dat ook. Dat de patiënt beter voorgelicht is, is voor ons ook een enorm voordeel. De patiënt weet waar hij aan toe is en de informatie wordt op het juiste moment gebracht.”  
Naast het voorlichten en begeleiden van patiënten heeft ViaSana ook een pijncoach traject ontwikkeld binnen de app die knieprothese patiënten helpt om na de operatie met de pijn om te gaan. 

Onderzoek naar de Pijncoach toont aan dat door het gebruik van de app mensen ook echt minder pijn ervaren, waardoor ze ook minder pijnstillers hoeven te gebruiken! 


Promotie van de app

Het is erg belangrijk dat zorginstellingen de app goed promoten zodat patiënten de app makkelijk kunnen vinden. Mike zegt hierover het volgende: “De app wordt actief op verschillende manieren gepromoot. Met bijna 30 orthopedische behandelingen staan ook bijna alle behandelingen en operaties in de app en is hij dus voor alle patiënten interessant! 

We promoten de app duidelijk op de website van ViaSana. Patiënten kijken toch vaak op de website en zien zo de app. Voordat je geopereerd wordt heb je altijd een gesprek met de poli assistente. De poli assistente attendeert de patiënt actief op het gebruik van de app. Ook hebben we grote posters van de app in de spreekkamers hangen. Wat ook heel goed werkt is dat een paar dagen voordat de patiënt geopereerd wordt, ze een e-mail ontvangen over de app. In deze mail staat een button naar de App Store/Google Play Store. Zo kan de patiënt de app gelijk downloaden en gebruiken. Dit werkt ontzettend goed en verklaart ook mede waarom het percentage gebruikers zo hoog ligt.“  


Wat zou je in de toekomst aan de app willen verbeteren?

“Een koppeling met het EPD zou natuurlijk geweldig zijn! Dat is veruit het belangrijkste. Het meest optimale zou zijn als we bijvoorbeeld ook echt vragenlijsten via de app kunnen gaan versturen. 
Nu kan dit al via het zorgportaal, maar dit blijft een hoge drempel. Mensen moeten daar ook inloggen met DigiD. Het gebruik van de app is een veel lagere drempel. Het zou daarnaast ook perfect zijn wanneer foto's die patiënten maken van de wond direct worden gekoppeld met het EPD. Op deze manier heb je alles in 1! ”